תמונות

אבוחצירא. חתום לעוד שלוש עונות ביוון (שוקה כהן)