תמונות

עבודות של סלומה, שיתוף פעולה עם אבן קיסר צילום: ג׳ני שוובר