תמונות

אחינועם ניני ומירה עוואד יחצ שחורה צילום: לין ממרן