תמונות

בתים לחג, שרון נוימן חוץ מבנה גובה, צילום עמית גושר צילום: עמית גושר