תמונות

דודו גורש. משמיט את הכדור לפני השער של שהר(שי לוי)