תמונות

גורש במהלך המשחק. &"אנחנו גם כובשים&" (עמית מצפה)