תמונות

"להדק חגורות". מכבי התעוררה? (מנהלת הליגה)