תמונות

האם זהו הזמן הנכון להביא לאסי דיין פרס על מפעל חיים?