תמונות

ימקא ירושלים, אדריכל ארתור לומיס הרמון צילום: נתן דביר