תמונות

אפי בירנבוים, המנהל המקצועי של הפועל, מחלק הוראות (עודד קרני)