תמונות

במקביל, קורצקי צריך לבנות קבוצה (אלן שיבר)