תמונות

עדיין ישאר בסגל גם אם בראה יגיע? מקל (gettyimages)