תמונות

נקניקיית ירקות ונקניקיית בקר, מוח ומח עצם צילום: רענן כהן