תמונות

דווקא הם יצילו את מכבי? פלאניניץ' ולנדסברג (אלן שיבר)