תמונות

מעצורים, חיה ירוקה, צילום יחסי ציבור צילום: יחסי ציבור