תמונות

אירוע קרל לגפלד אפריל 2014 - טל מן ואורי גוטליב צילום: צ'ינו פפראצי