תמונות

אולי הפעם באופ"א יעשו לו הנחות? ונגר (gettyimages)