תמונות

מרינה ואור משלימים זו את זה בשיר "חלומות"22103