תמונות

אפשר לוותר הפעם על טעויות השופטים. קלינגר (יוסי שקל)