תמונות

ירי בבניין כלל בירושלים צילום: סוכנות תצפית