תמונות

נפח, סין צילום: Zhu Jingyi / www.tpoty.com