תמונות

חזי מגן בבית המשפט מלווה בעורך דינו (שי לוי)