תמונות

ורמוט. כבר לא יכול לחכות לחיזוק (יוסי שקל)