תמונות

ליף. לא נכלל בסגל של ארה"ב ובחר בישראל (Getty)