תמונות

הר ארדון ומכתש רמון צילום: הטלוויזיה החינוכית