תמונות

שמרו על המיקום. יש מדליה לקליגר וסלע (אייל לוין)