תמונות

לא רוצה לשחרר. גילי ולאו צילום: תומר ושחר צלמים