תמונות

יש לו סיבות לחזור. כספי נהנה בקדנציה הקודמת (GETTYIMAGES)