תמונות

גוש קטיף במחנה צילום: מיה שניידר, עיתון "במחנה"