תמונות

פרדי דוד. ידריך את רמת גן בשני מחנות אימון (שי לוי)