תמונות

אבל במקום תמונות כאלו לפני המשחק... (GETTYIMAGES)