תמונות

מכונית בזירת תקיפה בג׳רמאנה סוריה צילום: הטלוויזיה הסורית