תמונות

לא הרשים גם במתח ובטבעות. שטילוב (הוועד האולימפי)