תמונות

שונה ממה שראינו בחיפה. בניון שקט יותר (אלן שיבר)