תמונות

מושיאשווילי באקדמיה. עובדים, חיים ונושמים כדורסל