תמונות

בפקודה: גורי אלפי מצטרף לתרגיל צבאי צילום: מתוך היום בלילה