תמונות

התחתית רק הולכת ומסתבכת. רועי דיין (אלן שיבר)