תמונות

מירי רגב בוועדת הכלכלה, דיון על גז טבעי צילום: טס שפלן/ג'יני