תמונות

שחקניו של מסינה, בדיוק כפי שקרה להם בגמר 20112, איבדו את הראש