תמונות

ישיבת ההתאחדות. הקיזוז עשוי להמשיך (אמיר לוי)