תמונות

הנבחרת תתקן את הרושם בטדי? בן חיים (אלן שיבר)