תמונות

מלכת הדבורים מזדווגת עם דבורת מזל"ט באוויר