תמונות

רותם ישי ונגה כורם. אלופי ישראל (איילת ניר)