תמונות

מתים כבר שיעזוב, מדוניאנין (אדריאן הרבשטיין, וואלה)