תמונות

שירזי, אלימלך ורחמין. השחקנים עיצבנו (עמית מצפה)