תמונות

פרנקו, התקשה לקבל את היכולת בחצי הראשון (אלן שיבר)