תמונות

שיר לוי, ישי לוי, איריס לוי, זיוה לוי צילום: קרול קרמונה