תמונות

מרב שדה, מכיוון המרפסת לחלל העבודה צילום: איקו פרנקו