תמונות

ז´אן וקלינגר. חוזרים לשתף פעולה (יגאל ברמן)