תמונות

שלד/ברד בשכונת גילה בירושלים צילום: גלעד גמליאלי